KUOPIO & POHJOIS-SAVO

Fysioterapiapalvelut kotikäynteinä
senioreille

Fysiotaival

Fysiotaival tuottaa fysioterapiapalveluja kotikäynteinä Kuopiossa ja muualla Pohjois-Savon alueella asuville ikäihmisille heidän omassa kotiympäristössään. Kotikäynteinä toteutettava fysioterapia on tarkoitettu heille, jotka tarvitsevat apua liikkumisen, kodin arkiaskareista selviytymisen tai päivittäisten toimien harjoitteluun ja joille kotoa poistuminen on haasteellista. 

Ennaltaehkäise vammoja

Fysioterapeutti kannattaa pyytää arviokäynnille ennaltaehkäisevästi.

Ikääntymisen myötä monet sairaudet yleistyvät ja toimintakyky heikkenee. Heikentynyt toimintakyky näkyy vaikeutena selviytyä arjen perustoiminnoista ja asioiden hoitamisesta. Myös muistamisen ongelmat voivat heikentää toimintakykyä merkittävästi. (Liikunta ja ikääntyminen – UKK-instituutti).


Toimintakyvyn ylläpito

Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Kaatuminen voi aiheuttaa esimerkiksi lonkkamurtuman tai muun vakavan vamman. Kaatumistapaturman vaaratekijöitä ovat lihasheikkouden lisäksi kävelyyn liittyvät ongelmat ja
tasapainohäiriöt. (Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus).

Jo yksittäinen kaatumistapaturma voi aiheuttaa ikääntyneelle kaatumisen pelkoa. Pelko kaatumisesta saattaa hankaloittaa arjen toiminnoista suoriutumista ja lisää tutkitusti alttiutta uusille kaatumistapaturmille. Toimintakykyä ylläpitämällä voidaan vähentää kaatumisen pelkoa ja parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Kaatumisten ehkäisy iäkkäille ja heidän läheisilleen).