Palvelut

Fysioterapeutin kotikäynti voi sisältää

Toimintakyvyn testaamista

Ohjausta ja neuvontaa

Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua

Kävelyä ja siirtymisiä vahvistavaa harjoittelua

Arkiaskareiden harjoittelua

Manuaalista fysioterapiaa

.

Apuvälineen käytön ohjausta

Fysioterapian hyödyt

Kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä tehokkain yksittäinen keino on monipuolinen liikuntaharjoittelu. Harjoittelun pitää aina sisältää tasapainoa ja lihasvoimaa kohentavaa harjoittelua. (Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus).

Liikuntaharjoittelulla voidaan myös hidastaa iäkkäiden toiminnanvajausten kehittymistä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa itsenäistä suoriutumista ja elämänlaatua. (kaypahoito.fi).