Palvelut

Kuntosalilla harjoittelu

Säännöllinen ja nousujohteinen kuntosaliharjoittelu on ikääntyneilläkin tehokas keino lisätä lihasvoimaa. Lihasvoiman lisääntyminen auttaa arjen askareissa, esim. tuolista ylösnousu ja portaiden nousu helpottuvat. Lihaskuntoharjoittelu on tasapainoharjoittelun rinnalla keskeisimpiä iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn keinoja. 

Laadin asiakkailleni yksilöllisiä harjoitteluohjelmia ja ohjaan kuntosalilaitteiden käyttöön, säätöihin ja oikeisiin liikesuorituksiin. Harjoitteluohjelma tehdään vastaamaan asiakkaan kuntotasoa ja terveydentilaa. Harjoitteluohjelman ja ohjauksen avulla asiakas voi turvallisesti jatkaa kuntosaliharjoittelua itsenäisesti.