Palvelut

Fysioterapia

Kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä tehokkain yksittäinen keino on monipuolinen liikuntaharjoittelu.

Etäkuntoutus

Etäkuntouksen voi toteuttaa yksittäisenä neuvonta- ja ohjauskäyntinä tai pidempänä jaksona.

Kuntosaliharjoittelu

Ohjaan asiakkaita kuntosalilaitteiden käyttöön, säätöihin ja oikeisiin liikesuorituksiin. Laadin yksilöllisiä harjoitusohjelmia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Aloitus

Fysioterapeutin kotikäynti aloitetaan aina yksilöllisellä arviolla. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta tutustumiselle, toimintakykytestaukselle ja tavoitteiden laatimiselle jää riittävästi aikaa. Fysioterapeutin kanssa voi sopia yksittäisestä ohjauskäynnistä tai pidemmästä fysioterapiajaksosta.

Laadimme yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa sopivat ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet fysioterapiajaksolle. Tavoitteena voi olla esimerkiksi toimintakyvyn palautuminen kaatumisen tai sairaalajakson jälkeen, apuvälineen käytön sujuvoittaminen, kivun lievittyminen liikkumisen helpottumiseksi tai omatoimisuuden vahvistuminen kotiympäristössä.

Fysioterapiajakson vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Tavoitteita muokataan ja päivitetään tarvittaessa. Parhaaseen lopputulokseen päästään kun fysioterapia on säännöllistä, tavoitteellista ja nousujohteista.