Turvallisuus

Hygienia

Seuraan aktiivisesti THL:n ja kuntien alueellisia koronaohjeita ja noudatan tehostettua ja vastuullista hygieniaohjeistusta toiminnassani. Työskentelen ainoastaan täysin terveenä ja ohjaan asiakkaita siirtämään varattua kotikäyntiaikaa, jos vähäisempiäkään hengitystieoireita tai muuta sairauden tunnetta ilmaantuu. Käytän kaikilla kotikäynneillä kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdin käsihygieniasta tehostetusti.

Poikkeusaikana vältän harjoitteluvälineiden käyttöä tai suosin asiakkaan omia harjoitteluvälineitä. Jos harjoitteluvälineiden käyttö on tarpeellista, desinfioin välineet huolellisesti asiakaskäyntien välissä. Fysioterapiakäynti voidaan toteuttaa myös ulkona sään salliessa, jos se on kuntoutujan tavoitteiden ja toimintakyvyn kannalta sopivaa. Tavoitteeni on vallitsevasta tilanteesta huolimatta auttaa ikääntyneitä toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kotona pärjäämisessä turvallisuusohjeet huomioiden. Asiakkaillani on myös mahdollisuus varata aika etäterapiaan!

Ensiapukurssi

EA1 päivitetty 01/21.

Vaitiolovelvollisuus

Terveydenhuollon ammattihenkilönä minua sitoo vaitiolovelvollisuus kaikkiin asiakasasioihin liittyen ja noudatan sitä tiukasti.

Tietoturva

Käytän asiakastietojen kirjaamiseen Kanta-arkiston sisältävää potilaskortisto- ja laskutusohjelmaa, mikä on Valviran A-luokkaan kuuluva tietojärjestelmä. Pidän tietokoneeni päivitykset ja virusturvan ajan tasalla.

Vakuutukset

Yrityksellä on voimassa oleva potilasvahinkolain mukainen potilasvakuutus.